בימי שישי, חנות המפעל סגורה לקבלת קהל | שירות איסוף והחזרה חיפה-ב"ש בחינם!

תקנון ותנאי שימוש

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.Carpet.co.il, אשר בבעלותה של חברת אחים עיני בע"מ ח.פ.512232356 (להלן: "החברה").

 

האתר משמש כאתר מכירה למוצרי החברה ("המוצרים"). "האתר" נסלק באמצעות חברת " יעד סליקה ונאמנות א.ש בעמ" פלטפורמת סחר אלקטרוני מתקדמת ומובילה במתן שירותי מערכות סליקת אשראי אלקטרונית בעלת אבטחת ssl מתקדמת, באמצעותה יכול ציבור הגולשים באתר להזמין ולרכוש את המוצרים.

 

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. חובה לקרוא את התקנון בכללותו ובעיון רב, שכן ביצוע כל פעולה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה ומהווה הסכם מחייב בינך לבין המפעיל. אי הסכמה לאילו מן התנאים המפורטים בתקנון מונעים ממך את השימוש באתר.

 

לשם הנוחות בלבד מנוסח התקנון בלשון זכר, אולם האמור בו מתייחס לגברים ולנשים כאחד ומקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים הכוונה היא גם ללשון יחיד ולהיפך.

 

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות:

בדואר האלקטרונים office@carpet.co.il או בטלפון: 1-800-696969 (להלן: "מוקד השירות"). ניתן גם להסתייע בטופס "שאלות נפוצות".

 

 1. כללי

 

 • כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

 

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר האינטרנט בלבד.

 

 • שימוש באתר, בכל דרך שהיא ובכלל זה אך לא רק, גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר, מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על המשתמש באתר להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי תקנון זה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשך שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בכך, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

 

 • המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 • השימוש באתר ובתכנים שבו הינו כפי שהוא, דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד.

 

 • אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.

 

 • כמו כן, המידע, התמונות, המפורטים והנתונים באתר הינם כלליים ומוצגים כמות שהם להמחשה ולהתרשמות בלבד, ולכן אין לשייכם לדגם או למוצר ספציפי. מובהר כי כל המוצרים ו/או האביזרים המוצגים לרכישה באתר אינם בהכרח זמינים במלאי החברה.

 

 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

 1. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

 

 • רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה ומעלה.
 • באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או המנוגדות לכל דין.

 

 1. רכישת מוצרים

 

 • החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 2 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה").

 

 • כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות.

 

 • לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח, ככל שישנו, ואת אמצעי התשלום, כמפורט.

 

 • מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה. מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 • בנוסף למידע האמור, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח היו כרטיס אשראי בלבד.

 

 • לא ניתן לבצע הזמנה באמצעות שובר זיכוי שנמסר ללקוח.

 

 • נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית, למעט ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום.

 

 • לאחר הזנת הפרטים לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור רכישה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.

 

 • לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").

 

 • למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר אך ורק באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, פרטי כרטיס האשראי אומתו והתקבל אצל החברה אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי. ללא אישור כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

 

 • ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע.

 

 • מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

 

 • החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 

 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

 • בעת רכישה באמצעות מימוש שובר זיכוי, כאשר מחיר הרכישה נמוך מהסכום הנקוב בשובר וההפרש אינו עולה על 5%  מהסכום הנקוב בשובר או בשיעור 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, עומדת הזכאות לקבלת ההפרש במזומן באמצעות פניה לשירות הלקוחות, כמפורט להלן.
דילוג לתוכן